REFORMA COMUNITAT DE VEÏNS

Reforma total de l’accés i el vestíbul d’una comunitat de veïns a l’Eixample de Barcelona.

contacta amb nosaltres